Hizmetler

 

 İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen sayısının;

 

0-200 adedi için %100'ü,

 

201-500 adedi için %80'i,

 

501-1000 adedi için %60'ı,

 

1000 adetten fazlası için %40'ı

 

oranında muayene ve damgalama ücreti alınır. Aynı beyannamede farklı muayene ve damgalama ücretine sahip ölçü ve ölçü aletlerinin bulunması durumunda, yukarıdaki kademelere bağlı olarak toplam muayene ücreti hesaplanırken ölçü ve ölçü aletleri muayene ücreti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanır.

 

MADDE 2 - Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

          MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.